Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn af Sundhedsplatformen

Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet sin forpligtelse til at føre tilsyn med, om de sjællandske regioners it-system, Sundhedsplatformen, er farlig for patienterne, fordi den udløser alvorlige medicineringsfejl og vanskeliggør lægers og sygeplejerskers arbejde.

Stethoscope and laptop illustrating concept of digital security

For at Sundhedsplatformen kan betegnes som et patientsikkert arbejdsredskab er det en forudsætning, at de enkelte medarbejdere modtager »vedvarende oplæring, supervision og konkrete hjælpefunktioner«, konkluderede styrelsen.

Men styrelsen har undladt at undersøge, om det var tilfældet, påpeger DASAIM i klagen til ombudsmanden. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet overskueligheden ved Sundhedsplatformen i akutte situationer ved, at ledelsesudpegede superbrugere har siddet i et lokale med storskærm og ingen patienter og har demonstreret, hvor godt Sundhedsplatformen fungerer.

Læs endvidere Politiken d.d. (betalingslink): https://politiken.dk/indland/art7632246/L%C3%A6ger-indklager-styrelse-for-ombudsmanden

104 KB DASAIM-til-folketingets-ombudsmand
173 KB bilag1
106 KB bilag2
120 KB bilag3a
74 KB bilag3b
174 KB bilag4a
310 KB bilag4b
52 KB bilag6