Intensiv guidelinemøde januar 2019

To reviderede vejledninger blev godkendt og arbejdet med fire nye blev sat i gang. Har man interesse i at deltage i en af grupperne kan tovholder kontaktes for nærmere aftale.

guidelines concept

Torsdag den 24/1 2019 blev det årlige Guidelinemøde i Intensivt regi afholdt på Hindsgavl Slot. Mødet afholdes sidste torsdag i januar i forbindelse med det årlige Intensiv symposium. Der var i år 43 tilmeldte med bred repræsentation fra intensiv afdelinger fra hele landet.

2 vejledninger, ”APRV” og ”Ernæring”, er det seneste år blevet revideret. Begge blev præsenteret ved mødet:

APRV er beskrevet i prosa (følgebrev med referencer) og i lommeformat
Ernæringsvejledninger har gennemgået en gennemgribende revision og foreligger nu i en opdateret og brugervenlig version.

Begge vejledninger blev godkendt.

Nye vejledninger

Det næste år arbejdes på nye vejledninger indenfor emnerne;
Dysnatriæmi: Tovholder Christoffer Sølling, Region Midt (chrsoell@rm.dk)
Dysfagi: Tovholder Robert Winding, Region Midt (robertwinding@dadlnet.dk)
Atrieflimmer: Tovholder Søren Hoffmann, Region H (soeren.kristen.lundgaard.hoffmann.01@regionh.dk)
Post ICU-syndrome: Stine Estrup Damby, Region Sjælland (sed@regionsjaelland.dk)

Alle grupper har repræsentation fra alle regioner. Har man interesse i at deltage i en af grupperne kan tovholder kontaktes for nærmere aftale.

Revision af eksisterende vejledninger

Sedations vejledning revideres af den oprindelige gruppe med Lise Fonsmark, Region H (Lise.Fonsmark@regionh.dk) som tovholder.

Næste Guidelinemøde: Torsdag den 23. eller 30.januar 2020. Mødet afholdes torsdag før Intensiv Symposiet på Hindsgavl.