Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) suspension af Hydroxyethyl-starch (HES) støttes af SSAI

Den fælles skandinaviske udmelding mod HES/kolloider kan læses her.

EMA

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har besluttet at suspendere Hydroxyethyl-Starch (HES) på baggrund af alvorlige bivirkninger i visse patientgrupper: Se EMAs hjemmeside.

Denne beslutning bakkes op af bl.a. SSAI’s bestyrelse, hvori DASAIM er repræsenteret ved Joachim Hoffmann (formand DASAIM) og Mette Hyllested. Den fælles skandinaviske udmelding mod HES/kolloider er vedhæftet.

247 KB HES statement from SSAI