Høringssvar til Udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

DASAIM mener ikke at vejledningen i sin nuværende form tilgodeser patientsikkerheden hos børn under 1 år

DASAIM har fået mulighed for at afgive høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerheds udkast til Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge. Bestyrelsen har flere bemærkninger til udkastet, som kan ses i vedhæftede.

Se de øvrige dokumenter om ikke-terapeutisk omskæring af drenge: http://www.dasaim.dk/alle-nyheder/omskaering-af-drenge-horingssvar-til-stps/

89 KB DASAIM høringssvar omskæring okt20