Høringssvar til Dansk Pædiatrisk Selskab om intubation af neonatale børn

Intubation af neonatale børn betragtes af DASAIMs børneanæstesiudvalg som en højrisiko procedure, og skal kun varetages af anæstesiologer med relevant dokumenteret videreuddannelse, volumenkrav samt
specifikke kompetencer indenfor det børneanæstesiologiske speciale.

Newborn Care in the Hospital

DASAIMs børneanæstesiudvalg har i samarbejde med DASAIMs obstetriske udvalg samt de kliniske børneanæstesiologiske afdelinger på Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital, Århus Universitetshospital samt Ålborg Universitetshospital udarbejdet et samlet svar til DPS vedrørende en retningslinje for intubation af neonatale børn.

Se høringssvar og udkast til retningslinjen nedenfor.

117 KB Høringssvar fra DASAIMs børneanæstesiudvalg til Dansk Pædiatrisk Selskab
411 KB Intubation_af_neonatale_300917