Holdningspapir vedr. præhospital håndtering af voksne traumepatienter med potentiel spinal skade

FEM BULLETS! Med disse anbefalinger ønsker PAU at indbyde relevante samarbejdspartnere til i fællesskab at få udformet opdaterede danske retningslinjer på området.

fem bullets

DASAIMs præhospital og akutmedicinsk udvalg (PAU) har udarbejdet holdningspapir vedr. præhospital håndtering af voksne traumepatienter med potentiel spinal skade.

PAU anbefaler:

  • Udformning af national og tværfaglig retningslinje med henblik på en mere differentieret og selektiv tilgang til traumepatienter med mistanke om skade på columna
  • Spinal stabilisering kan opnås på flere måder og der anbefales en individualiseret tilgang hertil
  • Stiv halskrave bør ikke anvendes rutinemæssigt
  • Transport af traumepatienten på klassisk spineboard anbefales ikke. Scoop/Combi-board kan anvendes ved mindre end 30 minutters transport
  • Ved længere transport bør anvendes vakuummadras eller ambulancebåre

Læs hele holdningspapiret her.