Guidelines for behandling af kritisk syge børn

Se de to nye børneintensive guidelines

Guidelines for behandling af kritisk syge børn i Danmark med fokus på initial behandling, stabilisering og overflytning til specialiseret center.

Der er 2 dokumenter, et hoveddokument med 9 kapitler (National behandlingsvejledning for kritisk syge børn: vejledning), og et mindre støttedokument (Stabilisering og overflytning. Principper: støttedokument) til at guide stabilisering på akutsygehus og overflytning til PICU.

Se endvidere begge dokumenter under Rekommandationer – Intensiv terapi: Rekommandationer