Godt nytår 2021!

Anæstesi- og intensivlæger har indtaget alle frontlinjer i hele verden og kæmper for de sygeste af de smittede.

nytår 2021

2020 blev året, hvor en pandemi af bibelske dimensioner ramte verden og fortsat udvikler sig. Anæstesi- og intensivlæger har indtaget alle frontlinjer i hele verden og kæmper for de sygeste af de smittede.

Vi er blevet placeret lige midt i det hele, fordi vi kan noget, der er efterspurgt. Med stor kunnen kommer også et stort ansvar, som forpligter, men som har været hårdt at gennemleve. Ikke mindst på grund af frygten for egen sikkerhed på arbejdet, som har fyldt noget for de fleste. Mange kolleger er blevet smittede og syge – også for mange. Mange har arbejdet meget ekstra og har oplevet trættende omstruktureringer, stor travlhed og pludselige ændringer af arbejdsplaner. Det slider.

Vi har dog haft modet til at nytænke, reorganisere, uddanne og prøve nye behandlinger. Vi har fastholdt vores kollektive kultur, hvor det at være både kritisk og konstruktiv i forhold til ny viden er en dyd. Den nye viden, der er blevet genereret, publiceret, evalueret og integreret allerede fra foråret 2020 gør en forskel nu – for eksempel er det relative antal og alvorlighedsgraden af intensivindlæggelserne i gennemsnit faldet.

Gennem bedre sygdomsforståelse, virksomme vacciner, ny teknologi, uddannelse og vores kliniske arbejde kan verden i det kommende år se frem mod en gradvis frigørelse af det kvælertag, som pandemien har på vores ellers frie liv. Her midt i stormen, så husk at løsningerne er på vej, og at I selv har gaven af at være en del af dem. Pas godt på hinanden imens.

Godt nytår!

På vegne af DASAIMs Bestyrelse
Martin Kryspin Sørensen, Joachim Hoffmann-Petersen og Christian Wamberg