Fødselsanalgesi og anæstesi til fødende med erkendt eller mistænkt COVID-19

Nedenstående er baseret ud fra nuværende viden og vil blive opdateret løbende.  

Det tilstræbes at håndtere så meget som muligt i rolig fase som forberedelse til en eventuel akut situation, hvor både tid til handling og fokus på sikkerhed vil vanskeliggøres af isolationsprocedurer og personlige værnemidler.

Alle fødende med erkendt eller mistænkt COVID-19:
 • Isoleres efter gældende retningslinjer og personlige værnemidler bæres ved al kontakt også
  selvom det forsinker en akut situation.
 • Anæstesiologisk bagvagt bør orienteres om alle fødende med erkendt eller mistænkt COVID-19.
 • Blodprøver allerede ved indlæggelsen kan overvejes for at være på forkant med en eventuel
  akut situation. Fx BAS-test, Trombocytter, INR og Hgb.
 • Vedrørende koagulationstal: Det skønnes ikke nødvendigt at kontrollere koagulationsfaktorer og trombocytter før anlæggelse af neuroaxial blokade, med mindre der mistænkes svær organpåvirkning.
Tidlig Fødeepidural
 • Fødende med mistænkt eller bekræftet COVID19 anbefales tidlig anlæggelse af epiduralkateter, og evt. afvigelse herfra bør bero på individuel vurdering ved obstetriker.
 • I samarbejde med jordemødre evalueres løbende om den anlagte fødeepidural fungerer sufficient.
 • Indikation: For at mindske behov for generel anæstesi og luftvejshåndtering i tilfælde af akut sectio.
 • Kontraindikation: Neuroaksial blokade til patienter med COVID-19 anses for sikker når vanlige kontraindikationer for neuroaksial blokade overholdes.
Ved akut/elektivt sectio
 • Opsprøjtning af fødeepidural eller spinal anæstesi er første valg.
 • Ved behov for generel anæstesi følges vanlige retningslinjer for anæstesi til sectio suppleret med retningslinjer for luftvejshåndtering for COVID-19 patienter.

Der er meget lidt data tilgængeligt angående gravide smittet med coronavirus. Ovenstående er baseret ud fra nuværende viden og vil blive opdateret løbende.

21.3.20 Obstetrisk anæstesiudvalg, DASAIM
18.5.20 opdateret

 1. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. Wang et al. JAMA. 2020; 323(11):1061-1069.
 2. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. Guan et al. NEJM. Feb. 28, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032
 3. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. Tang et al. jth. Feb. 19, 2020