Engelsk oversættelse af målbeskrivelser og porteføljer

Målbeskrivelser og porteføljer foreligger nu i engelsk version

Nu ligger der en engelsk oversættelse af målbeskrivelser og porteføljer for uddannelsen til speciallæge i anæstesiologi som dokumenterer, hvad uddannelsen indeholder:

http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/