Ekstraordinær generalforsamling DAO

Referat fra DAO’s ekstraordinære generalforsamling den 9. marts 2014

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af referat af ordinær generalforsamling den 14. november 2013
  3. Valg af repræsentant til UEMS
  4. Fastsættelse af kontingent 2014
  5. Aflønning af formand
  6. Evt.

Ad 1. Ebbe Rønholt vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig
Ad 2. Referat fra DAO’s generalforsamling den 14. november 2013 godkendes
Ad 3. Oscar Petring vælges til DAO’s repræsentant i UEMS
Ad 4. Kontingentet fastholdes på kr. 150,- årligt
Ad 5. Det besluttes, at formanden oppebærer årligt vederlag på kr. 60.000,- med virkning pr. 1. november 2013
Ad 6. Karsten Bjerre-Jepsen foreslår, at DAO overvejer kursusaktiviteter. Der er stemning for, at udbuddet er stort og indtil videre ligger bedst i DASAIM-regi

Formanden har modtaget henvendelse fra risk manager Lene Bjerregård, Region Midt, der ønsker at fremlægge procedurer mm. Vedrørende indberetning af utilsigtede hændelser. Procedurerne er velbeskrevne elektronisk, så indtil videre gemmes henvendelsen. Dog overvejes en konsensusdebat/møde om emnet i DAO-regi.

Referent: Søren Clemensen