DASAIMs strategi

Strategien vil danne grundlag for bestyrelsens arbejde og vi vil løbende forsøge at udmønte de enkelte punkter.

DASAIMs strategi 1

Kære medlemmer

DASAIMs bestyrelse har gennem længere tid arbejdet med at skrive en strategi for selskabet og den er nu færdig til præsentation. Strategien vil danne grundlag for bestyrelsens arbejde og vi vil løbende forsøge at udmønte de enkelte punkter.

Ved den kommende generalforsamling vil vi bede om medlemmernes reaktioner – strategien skal ikke være et statisk dokument, men vil blive drøftet årligt på bestyrelsens internat.

Se strategien her.