DASAIMs holdning til medicinsk cannabis

Forsøgsordningen vil ikke ændre ved den faglige medicinske tilgang til behandling af patienter med vedvarende smerter, men kræver som nu en dialog mellem patient og læge.

cannabis

Indholdsstoffer i cannabis ved behandling af patienter med vedvarende smerter er kendt af de danske anæstesiologer, der beskæftiger sig med behandling af vedvarende smerter.

Forsøgsordningen vil derfor ikke ændre ved den faglige medicinske tilgang til behandling af patienter med vedvarende smerter, men kræver som nu en dialog mellem patient og læge.

Behandling med medicinsk cannabis vil primært skulle rette sig mod en undergruppe af disse smertepatienter, som det fremgår af forsøgsordningens vejledning.

Da cannabis er et rusmiddel i lighed med morfin, er vi som fagligt selskab betænkelige ved en længerevarende brug selvom målet er smertebehandling og ikke rus.

Væsentligt er nok, at havde cannabis været ”vidundermidlet”, ville det allerede have opnået en mere central plads i smertebehandling af patienter med vedvarende smerter.

Vedvarende smerter er imidlertid ikke blot en lidelse, der alene behandles med medicin, men kræver indsats fra flere faggrupper bl.a. fysioterapeuter og psykologer. Denne behandling foregår på de tværfaglige smertecentre rundt om i landet, hvor medicin kun er en mindre del af behandlingen.

Anæstesiologer er dog også engageret som privatpraktiserende speciallæger, hvor behandling af smerter ud fra samme faglige retningslinjer også foregår og hvor medicinsk behandling har en større plads.

Vi imødeser som fagligt selskab resultaterne fra vidensindsamling og de videnskabelige forsøg, der iværksættes med forsøgsordningen.