DASAIM skal have ny redaktør

Selskabet driver bl.a. en hjemmeside med faglige rekommandationer, information om selskabets aktiviteter, nyheder og andre faglige indlæg.

screendumb dasaimdk

Vil du være med til at tegne profilen for DASAIM?

DASAIM driver en hjemmeside (dasaim.dk), målrettet selskabets medlemmer såvel som andre interesserede, med faglige rekommandationer, information om selskabets aktiviteter og organisatoriske forhold, nyheder og andre faglige indlæg. Selskabet er endvidere aktivt på de sociale medier.

Som redaktør initierer og redigerer du indlæg fra E-journal Club og har i samarbejde med selskabets sekretær ansvar for nyhedsformidling til medlemmerne, herunder hjemmesiden, nyhedsmails, facebook, twitter mv.

Redaktøren indgår endvidere i bestyrelsesarbejdet.

DASAIMs redaktør bør efter bestyrelsens opfattelse besidde følgende:

  • interesse for forskning, udvikling og uddannelse
  • faglig bredde og erfaring
  • gode samarbejdsevner
  • visioner og ambitioner for specialets fremtid

Kandidater opfordres til at sende en beskrivelse (max. ½ A4-side) af kvalifikationer og visioner for spe­cialet til bestyrelsen.

Beskrivelsen sendes til sekretariat@dasaim.dk snarest muligt således, at vi kan annoncere dit kandidatur via hjemmesiden i god tid inden gene­ralforsamlingen.

Vi håber på, at rigtig mange vil være interesserede og valget finder sted på selskabets generalforsamling fredag d. 13. november 2020.

Venlig hilsen
DASAIMs Bestyrelse