DASAIM er trådt ud af arbejdet med vejledning om ikke-medicinsk drengeomskæring

Tirsdag den 25. august, kl. 15.00 præsenterer vi vores argumenter for Folketingets Sundhedsudvalg.

Gray gradient absract background

DASAIM er af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet anmodet om at deltage i en proces, hvor notatet fra 21. februar 2020 skal laves om til en vejledning om, hvordan man i praksis udfører drengeomskæring på ikke-medicinsk indikation. Vi er trådt ud af arbejdet med at lave denne vejledning, da vi ikke vil deltage i et arbejde hvor kommissoriet angiver at vejledningen skal bygge på et notat vi er uenige i.

DASAIM har store faglige og etiske bekymringer overfor det faglige indhold i notatet fra 21. februar, der blev udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, nedsat af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vores faglige argumenter blev ikke hørt i tilstrækkelig grad i forbindelse med udarbejdelse af notatet og vi vil ikke have et fagligt, juridisk eller moralsk medansvar når der er et barn, der bliver omskåret i en utilstrækkelig bedøvelse, eller som udvikler en livstruende komplikation på grund af lokalanæstesien.

Tirsdag den 25. august, kl. 15.00 præsenterer vi vores argumenter for Folketingets Sundhedsudvalg.

Se øvrige dokumenter: http://www.dasaim.dk/alle-nyheder/omskaering-af-drenge-horingssvar-til-stps/ 

Link til omtale i Ugeskrift for Læger: https://ugeskriftet.dk/nyhed/anaestesiologer-traeder-ud-af-arbejdsgruppe-om-rituel-omskaering

49 KB Folketingets Sundhedsudvalg DASAIM omskæring