DASAIM byder velkommen til den nye hjemmeside

DASAIMs nye hjemmeside er klar!

bestyrelsen

Kære medlemmer og læsere!

DASAIMs bestyrelse byder jer alle velkommen til vores nye hjemmeside. Processen har været lang, og er endnu ikke helt afsluttet. Siden kommer til at erstatte vores kære medlemsblad DASINFO, men vi ser faktisk dette som et fremskridt for selskabet.

Grundet en skrantende økonomi i selskabet, besluttede generalforsamlingen i 2011 at se på et alternativt kommunikationsmedie. Der blev nedsat en gruppe, som i samarbejde med IT-firmaet Cabana har udviklet denne nye platform for medlemmerne. Ideen er, at nyhedsstrømmen nu er løbende, således at du som bruger kan blive opdateret hurtigere end tidligere. Ligeledes er siden opbygget, så den fungerer optimalt på alle platforme, såsom tablets, smartphones o.s.v.

Forhåbningen er selvfølgelig, at vores faste bidragsydere gennem årene vil fortsætte med at berige os med viden, men også at langt flere vil bruge siden som kommunikationsmedie.

Hjemmesiden vil kunne skabe en langt mere dynamisk formidling af såvel korte som mere omfattende indlæg. Her er plads til alt, som har relevans for specialet!

Fakta om dasaim.dk

  • Den nye kommunikationsvej blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011
  • Siden er udviklet af firmaet Cabana, som har lavet produkter for flere store organisationer
  • Hjemmesiden vil betyde en betydelig udgiftsreduktion for selskabet
  • Siden er lavet i et responsivt design, så den er let at navigere på ved brug af smartphone etc.
  • Der er fortsat tilknyttet en videnskabelig redaktion
  • Indlæg indsendes som vanligt til redaktoer@dasaim.dk

Der er fortsat en redaktion, som vil redigere og placere indlæggene. Siden er lige nu under færdigopbygning, og vi beklager fejl og mangler, som du måtte finde. Ligeledes er forholdene omkring annoncering, tilmeldinger og betalinger m.m. ikke helt på plads endnu. Vi arbejder i højeste gear for at sikre et godt produkt. Send gerne indlæg og ideer!

Du kan finde information om de praktske ting vedrørende indsendelse af indlæg og brug af siden her:

Om DASAIM og dasaim.dk

God fornøjelse med siden!

DASAIMs Bestyrelse