Dansk Intensiv Databases (DID) årsrapport 2020

Den aktuelle pandemi har haft stor betydning for intensiv afdelinger i den forgange periode. DIDs styregruppe har derfor udviklet indikatorer til belysning af omfanget af behovet for intensiv terapi og prognosen for COVID.19-patienter indlagt på intensiv afdeling.

Dansk Intensiv Database (DID) Årsrapport 2019-2020 er årsrapport nr. 12 fra DID og omfatter 24.923 intensivindlæggelser i perioden 1. december 2019 – 30. november 2020 fordelt på 41 intensivafdelinger.

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2021/04/DID_Aarsrapport-2020.pdf