Beretning fra Obstetrisk Anæstesi Symposium i april 2017

Vi oplevede, at der hos sundhedsfagligt personale er stort ønske om og behov for en faglig dag med ligesindede.

Poster Tværfagligt symposium

I efteråret 2016 tog obstetrisk udvalg initiativ til at arrangere et tværfagligt symposium. Vi havde samlet en længere liste over emner og foredragsholdere, som udvalget fandt interessante. Intentionen var at samle forskellige faggrupper, i forskellige aldre, fra forskellige geografiske områder, som arbejder med gravide. Med særligt fokus på gravide der bliver bedøvet/indlægges på intensiv.

Det primære arbejde bestod i at finde de bedste emner, kontakte foredragsholdere og lave et program. Heldigvis blev anmodningerne om at holde ubetalte oplæg positivt modtaget. At finde lokale skulle vise sig at være en større udfordring. Hvis man ønsker lokale, som kan rummer ca. 100 personer, risikerer man at skulle betale flere tusinde kroner for det, også selvom det ’bare’ er et auditorium på et hospital. Heldigvis fandt vi et ’gratis’ lokale på Roskilde Sygehus, tæt på stationen med udmærket forplejning.

Idet forplejningen ikke var dyr, og de eneste andre udgifter vi havde, var lidt til reklame- og vingaver, kunne vi nøjes med et deltagergebyr på 200,- kr.

Det skulle vise sig, at være en stor fordel, at vi i vores reklamemateriale/program, henviste til DASAIMs hjemmeside. Der var, bl.a. på grund af en flot og indbydende plakat, så stor tilslutning, at vi desværre var nødt til at afvise deltagere (lokalet kunne maximalt rumme 150 personer). På DASAIMs hjemmeside kunne man se om der var åben for tilmelding/få pladser/lukket for tilmelding. Det havde været besværligt, hvis vi skulle kontakte alle de tilmeldte, som der ikke var plads til og bruge tid på at tilbagebetale deres indbetaling.

Dagen blev indledt af formanden for obstetrisk udvalg, ovl. Charlotte Albrechtsen, RH, der bød velkommen og bad de forskellige faggrupper skiftes til at rejse sig. Det var tydeligt for alle, at både obstetriske og anæstesiologiske læger var velrepræsenterede, men der var også mange anæstesisygeplejersker og jordemødre. Alle regioner, faggrupper og aldersgrupper var repræsenteret.

Dagen bød på indlæg om maternel mortalitet i Danmark, præeklampsi, peripartum cardiomyopati, kommandoveje ved sectio, obstetrisk teamtræning, far med til grad 1 sectio, temperaturstigning ved fødeepidural og adipøse gravide. Selvom programtiderne blev holdt stramt, var der tid til spørgsmål/debat.

Vi har i udvalget hæftet os ved, at interessen for et tværfagligt mini-symposium var meget stor. Det lader til, at der hos sundhedsfagligt personale er stort ønske om og behov for en faglig dag med ligesindede og det er en oplagt mulighed for at vidensdele, øge det tværfaglige samarbejde og rekruttere til subspecialet. Vi havde på dagen medbragt en forslagskasse og opfordrede deltagerne til at komme med forslag til emner til næste mini-symposium. Denne forslagskasse er relevant, idet vi i udvalget har ønske om at gentage succesen i 2018!