Anæstesiudvalget har revideret DASAIMs udskrivningskriterier.

Forventes godkendt af bestyrelsen januar 2019.

Evidensen på området er fortsat sparsom, ikke desto mindre anvendes udskrivningskriterierne flittigt på de postoperative observationsafsnit i Danmark. Ændringerne skyldes ikke, at der er kommet ny evidens til; men snarere en tilpasning af grænserne mod normalværdier.

Der er sket ændring i grænserne for respirationsfrekvens og maximale systoliske blodtryk, samt en præcisering af at score 0 i sedationsscoren kræver, patienten er vågen og kan efterkomme opfordringer.

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2016/03/udskrivningskriterier-2016.pdf