Ændring af 4-års frist

4-års fristen for KBU-læger er ændret til en 5 års-frist

4-års fristen for KBU-læger er ændret til en 5 års-frist.

Det betyder, at der for de læger, der aktuelt er faldet for 4-års reglen, bliver en overgangsordning bestående i, at ingen læge med gennemført KBU kan overskride 5-års fristen før 1. april 2015.
Rapporten som kan læses i sin helhed på www.sum.dk lægger samtidig op til

  • at antallet af i-stillinger indenfor en videreuddannelsesregion kan være højere end det i dimensioneringsplanen angivne
  • at antallet af h-forløb søges øget
  • at muligheder for lempelser af dispensationspraksis undersøges
  • udvikling af karrierevejledning
  • sikring af individuel uddannelsesplan til alle

Sammenfatningen fremgår af side 27-28 i rapporten. Det forventes ikke, at ændringen vil få indflydelse på de kriterier, der anvendes ved fordeling af hoveduddannelsesstillinger, men DASAIM’s uddannelsesudvalg vil på det kommende møde i maj diskutere rapporten.