E-akut og kronisk smertebehandling

Velkommen til ny emneredaktør!

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – e-mail: charlotte.runge@aarhus.rm.dk
Emneredaktør: Christian Sigvald Langfrits – e-mail: christian.langfrits@ps.rm.dk

Kroniske postoperative smerter. En overset problemstilling?

Vi opererer som aldrig før i det danske sundhedsvæsen. Bedre, hurtigere og mere effektive operationsmetoder har sat deres præg på de danske operationsgange over de sidste mange år. Desværre er der også en bagside af medaljen, idet en væsentlig del af patienterne udvikler kroniske postoperative smerter (Chronic Postsurgical Pain, CPSP).

Månedens artikel byder på et review af interventioner mod udviklingen og behandlingen af CPSP… eller nærmere manglen på samme.

Vi har efterhånden mange muligheder for at behandle på flere forskellige receptorer i den postoperative smertebehandling, men effekten på CPSP er sparsom. Ketamin har vist effekt ved den i forvejen kroniske smertepatient og der er ved memantine (NMDA receptorantagonist), nefopam (serotonin, noradrenalin og dopamin reuptake inhibiter) og intravenøs lidocain lovende resultater, men et stort behov for yderligere undersøgelser.

Det mest interressante ved denne artikel er dog forfatternes ønske om kursændring. Behovet for at se patienterne som individuelle og udrede dem derefter. At fremtidige undersøgelser skal opsættes efter patient specifikke kriterier frem for inddeling efter det kirurgiske indgreb. At vi har at gøre med en voksende patient population uden nogle væsentlige muligheder for intervention.

Citat: “The only definitive measure to avoid the occurrence CPSP is to avoid surgery…”

Køen til operationsgangen er muligvis blevet mindre, men køen til smerteklinikkerne vokser konstant. Vi har patienter, der kommer ind med smerter og bliver sendt hjem igen med smerter + opioider.

Mit ønske med at sætte artiklen i fokus skal dog ikke nødvendigvis forståes som et ønske om at operere færre, men mere et ønske om fokus på at løfte opgaven fuldt ud, også for dem der ikke fik det ønskede resultat af behandlingen i sundhedsvæsnet.

Pubmed link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29380289
Pubmed ID: 29380289

  1. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40265-018-0866-x
263 KB AdjuvanterPNB_1
70 KB New drugs_2
176 KB The superior trunk block_3
46 KB Paracetamol_4
184 KB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 KB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 KB 7 Exparel
81 KB 8 Cannabis
321 KB 9 Erector spinae plane
10 KB 10 Neurostimulation
119 KB 11 Glukokortikoider
86 KB 12 Popliteal Plexus
186 KB 13 Kroniske postoperative smerter