E-akut og kronisk smertebehandling

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – e-mail: charlotte.runge@aarhus.rm.dk
Emneredaktør: Christian Sigvald Langfrits – e-mail: christian.langfrits@ps.rm.dk

Lavdosis Naltrexon behandling, hvor står vi?

Naltrexon er en opioidantagonist uden agonistiske opioide virkninger, der er registreret til behandling af alkohol- og opioidafhængighed, i kombination med psykosocial behandling.

Siden midt 80’erne har det dog været anvendt off-label, i små doseringer. Man har brugt det i forbindelse med bl.a. multipel sclerose, inflammatorisk tarm sygdom, cancer, smerter, og hudsygdomme.

Lavdosis behandlingen deles op i tre kategorier:

  • Low dose Naltrexon (LDH)                                Dosis: 1-5mg
  • Very low dose Naltrexon (VLDH)                      Dosis: 0,001-1mg
  • Ultra low dose Naltrexon (ULDH)                     Dosis: <0,001mg

Hver dosis har forskellige egenskaber og virknings områder og anvendes ved forskellige problemstillinger.

LDH hæmmer muligvis neuroinflammation via Toll-like recepter 4 og heraf interleukin (IL)-1, tumor necrosis factor (TNF)-α og interferon-β. Disse egenskaber har man forsøgt at anvende i behandlingen af inflammatoriske tarmsygdomme og MS.

VLDH har muligvis samme egenskaber som LDH (ikke undersøgt tilstrækkeligt), men er primært forsøgt benyttet som supplement til metadon-behandling af opioid-afhængige med henblik på afvænning.

ULDH binder til høj affinitet filamin-A og reducerer µ-opioid associeret GS-Coupling. Det er pimært forsøgt anvendt til at potensere opioid behandling, reducerer opioid bivirkninger samt som supplement til regionale blokader.

Fælles for alle behandlingerne er dog at de som nævnt er off-label. Dette, giver alt andet lige, anledning til spørgsmålet: ”Hvad er egentlig evidensen bag disse off-label behandlinger?”

Metode

Review af eksisterende litteratur for behandling med naltrexon i lave doser.

Resultater

Når det kommer til smertebehandling er der nogle spændende fund. Man har ved to randomiserede undersøgelser fundet effekt ved brugen af Naltrexon-infusion (ULDH) med nedsat post-operativ opioid behov, færre opioide bivirkninger og kortere indlæggelse.

Som adjuvant til perifer blokade har det vist forlænget tid med sensorisk og motorisk blokade.

I forbindelse med abstinens behandling har VLDH behandling som supplement til metadon eller clonidin vist sig mere effektiv end placebo.

Diskussion

Generelt må det konkluderes at der kun forligger meget sparsom evidens for brugen af naltrexon i de ovennævnte doser. Den smule evidens der foreligger, gør det dog til et interessant emne at undersøge nærmere.

Hvis vi på OP/anæstesi siden kan reducere behovet for opioider og hurtigere få gang i maven på patienterne, så er det da værd at undersøge nærmere.

Kan denne effekt føres videre til vores intensiv-patienter med remifentanil/fentanyl infusioner og herved reducere behovet og den velkendte obstipations problematik det medfører? Samt efterfølgende bruges til abstinensbehandlingen under udtrapningen?

Kan vi forlænge effekten af vores blokader i væsentlig grad?

Alt sammen spørgsmål man kunne overveje at undersøge nærmere.

Reference

Toljan et al “Low-Dose Naltrexone (LDN)—Review of Therapeutic Utilization”, MedSci 2018 Sep 21;6(4)
Link til Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Low-Dose+Naltrexone+(LDN)%E2%80%94Review+of+Therapeutic+Utilization
PMID: 30248938

Christian Sigvald Langfrits
Emneredaktør

263 KB AdjuvanterPNB_1
70 KB New drugs_2
176 KB The superior trunk block_3
46 KB Paracetamol_4
184 KB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 KB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 KB 7 Exparel
81 KB 8 Cannabis
321 KB 9 Erector spinae plane
10 KB 10 Neurostimulation
119 KB 11 Glukokortikoider
86 KB 12 Popliteal Plexus
186 KB 13 Kroniske postoperative smerter
188 KB 14 Lidokain vs epidural
78 KB 15 Catastrophizing pain
79 KB 16 Opioider og kroniske smerter
109 KB 17 Er methadon og ketamin en god cocktail mod neuropatiske smerter
110 KB 18 S-Ketamin
158 KB 19 Low dose naltexon