E-akut og kronisk smertebehandling

Velkommen til ny emneredaktør!

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – e-mail: charlotte.runge@aarhus.rm.dk
Emneredaktør: Christian Sigvald Langfrits – e-mail: christian.langfrits@ps.rm.dk

Catastrophizing Pain

Der er prædiktorer udover den fysiologiske smerte, der har stor betydning for håndtering af smerter. “Catastrophizing pain” er en psykologisk komponent af smerte perceptionen, som baseres på patientens anamnese af depression, angstsymptomer og coping mekanisme. Denne kategori af patienter er ofte mere ressourcekrævende og vil mislykkes i en smertebehandling efter de gængse retningslinier. I virkeligheden er det os klinikere, som skal lære at håndtere den form for smerteopfattelse med nogle helt andre strategier end de medicinske. Det kræver et set-up, hvor disse patienter bliver spottet, og der indsættes de nødvendige ressourcer og faglighed til den psykologiske intervention, der er nødvendig for en succesfuld behandling af disse patienter.

I denne artikel undersøges specifikke psykologiske lidelsers betydning for den postoperative outcome efter knæalloplastik.

Der findes at specifikke psykologiske lidelser er forbundet med et dårligere outcome efter knæalloplastik. Resultatet kvantificeres i WOMAC smerte score og funktionel score.

Artiklen understøtter associationen mellem psykologiske deficit og nedsat evne til at cope med smerter efter eksempelvis en operation. En fremtidig strategi med en præoperativ adfærds-intervention til patienter i højrisiko gruppen vil formentlig forbedre outcome på smerte og rehabilitering.

Charlotte Runge

PubMed link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19585177

  1. Riddle D et al, ”Preoperative Pain Catastrophizing Predicts Pain Outcome after Knee Arthroplasty”, Clin Orthop Relat Res, 2010 Mar; 468(3): 798-806. PMID: 19585177
263 KB AdjuvanterPNB_1
70 KB New drugs_2
176 KB The superior trunk block_3
46 KB Paracetamol_4
184 KB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 KB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 KB 7 Exparel
81 KB 8 Cannabis
321 KB 9 Erector spinae plane
10 KB 10 Neurostimulation
119 KB 11 Glukokortikoider
86 KB 12 Popliteal Plexus
186 KB 13 Kroniske postoperative smerter
188 KB 14 Lidokain vs epidural
78 KB 15 Catastrophizing pain