E-akut og kronisk smertebehandling

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – email: charlotte.runge@aarhus.rm.dk

The Erector Spinae Plane Block

Introduktionen af ultralyd i regional anæstesi for ca. 10 år siden har foranlediget, at perifere nerveblokader kan udføres med større præcision, mindre nødvendig volumen, højere succesrate og endda dybere, avancerede nerveblokader er gjort mere håndterbare.

Nu ruller en ny tendens; The “Interfascial Plane Blocks” hvor man udnytter kroppens compartments til at bedøve op til flere nerver eller nerveplexer for at opnå en effektiv analgesi. Her fokuseres ikke på at visualisere target-nerven, men at lave en kontrolleret spredning af lokal anæstetika med et højere volumina til anæstesi af nerveplexer. Det kræver selvsagt et nøje kendskab til nervernes forløb og innervation, samt i høj grad en viden om kroppens kompartments, så spredningen af lokal anæstetikum ikke sker uhensigtsmæssigt.

Et af de nye interfascielle blokader er “The Erector Spinae Plane Block” (ESP), som bliver introduceret i den aktuelle artikel.1

Blokaden er udviklet af Toronto-gruppen med Ki Jinn Chin som ophavsmand. Blokaden udføres ved en interfasial injektion af 20 ml lokal anæstetika profund for erector spinae musklen, 3 cm lateral for midtlinien på Th 5 niveau, hvormed de dorsale og ventrale rami af op til flere thorakale spinal nerver anæsteseres. I artiklen beskrives 4 cases; 2 cases af svære thorakale neuropatiske smerter og 2 cases af akutte postoperative smerter efter thorakoskopier. Der er tilmed nogle gode illustrationer af blokaden såvel ultrasononisk som kadaver-dissektioner.

Der har sidenhen åbnet sig flere indikationer for blokkets effektivitet end først beskrevet, hvilket gør blokket yderst interessant. Således er der beskrevet effekt på postoperativ smerte efter hernie- og ryg kirurgi, og der vil i nær fremtid indrulle kliniske forsøg, visende blokkets effekt på smerter efter andre abdominale indgreb.

Link til artiklen.

  1. Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The Erector Spinae Plane Block: A Novel Analgesic Technique in Thoracic Neuropathic Pain. Reg Anesth Pain Med 2016;41:621-627
263 KB AdjuvanterPNB_1
70 KB New drugs_2
176 KB The superior trunk block_3
46 KB Paracetamol_4
184 KB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 KB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 KB 7 Exparel
81 KB 8 Cannabis
321 KB 9 Erector spinae plane