E-akut og kronisk smertebehandling

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – email: charlotte.runge@aarhus.rm.dk

Analgesi ved neurostimulation

I bestræbelsen på at forlænge en effektiv postoperativ smertebehandling ved perifere nerveblokader har nervekatetre traditionelt været anvendt. Adjuvanter til lokal analgetika med formålet at prolongere virkningsvarigheden af et single-shot PNB har vundet mere indpas i standardbehandlingen efter relevante operationer. Som tidligere rapporteret vil liposomal bupivakain med en virkningsvarighed på ca 72 timer eventuelt skubbe nervekatetrene i historik, når det bliver FDA godkendt til brug i PNB. I denne udgave af e-journal club vil jeg sætte lys på en gammel kendt modalitet i smertebehandlingen,men med ny indikation og opgraderet kvalitet, som ser ud til at have interessante perspektiver; nemlig perkutan perifer nerve stimulation (PNS).

Neurostimulation har været brugt til behandling af kroniske smerter i dekader, men brugen til tidlige postoperative smerter har været begrænset grundet den hidtige lettere omfattende, invasive procedure til både etablering og fjernelse af elektroden. Et nyt percutan perifer nerve stimulationssystem er designet til hurtigere, nemmere og mindre invasiv indsættelse af elektroder nær perifere nerver. I denne case-serie rapport indsættes PNS  på femoralis og ischiadicus nerven til smertebehandling efter total knæ alloplastik (TKA).

I artiklen er PNS beskrevet indsat på 5 patienter, hvoraf 3 patienter havde vedvarende smerter 6-9 dage efter TKA og 2 patienter havde  > 90 dages vedvarende postoperative smerter efter TKA. Stimulations ledningen blev indsat ultralydsguided ca ½-1 cm fra femoralis nerven eller 1-3 cm fra ischiadicus nerven alt efter hvilket område patientens smerteintensitet var størst.

Smerterne blev rapporteret ved numeric rating scale (NRS) smerte score i hvile, passiv- og aktiv bevægelse, hvor der fandtes i varierende grad en reduktion i smerte ved neurostimulation. Det interessante ved dette systems stimulationsledninger er en selekteret stimulation af de sensoriske fiber ved den større afstand mellem elektrode og target-nerven (normal elektrodeplacering < 2 mm fra target nerven).

Dette er kun en case-serie. Dog er tanken og metoden er yderst interessant, hvis perspektivet indebære en effektiv, langvarig, opioid-fri postoperativ smertelinding efter operationer, der er associereret  med langvarige moderate til svære smerter.

Artiklen er en case-serie rapport.

Link til artiklen.

  1. Ilfeld BM et al, Neurostimulation for Postsurgical Analgesia: A Novel System Enabling Ultrasound-Guided Percutaneous Peripheral Nerve Stimulation. Pain Practice, 017 Sep;17(7):892-901
263 KB AdjuvanterPNB_1
70 KB New drugs_2
176 KB The superior trunk block_3
46 KB Paracetamol_4
184 KB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 KB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 KB 7 Exparel
81 KB 8 Cannabis
321 KB 9 Erector spinae plane
10 KB 10 Neurostimulation