E-akut og kronisk smertebehandling

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – e-mail: charlotte.runge@aarhus.rm.dk
Emneredaktør: Christian Sigvald Langfrits – e-mail: christian.langfrits@ps.rm.dk

Batter perioperativt ketamin noget på den lange bane?

Det er standardiseret på flere hospitaler at anvende ketamin i det perioperative forløb som en del af smertebehandlingen. Indikationen er oftest kirurgia major, hvor der forventes en vanskelig postoperativ smertebehandling, enten grundet kompleks præoperativ smerteanamnese eller højt præoperativt morfinforbrug.

Denne artikel er fra en dansk gruppe, og de har undersøgt langtidseffekten af perioperativt ketamin infusion under instrumenteret dese rygkirurgi.

Intraoperative S-ketamine for the reduction of opioid consumption and pain one year after spine surgery: A randomized clinical trial of opioid dependent patients

Formålet med studiet er måling af langtidseffekten af intraoperativ S-ketamin på opioidforbrug og smerte 1 år efter lumbal dese operation på opioid afhængige patienter.

Metode

RCT med 147 inkluderede patienter. Aktiv gruppe fik bolus S-ketamin 0.5 mg/kg og herefter infusion S-ketamin 0.25 mg/kg/t til kniv slut.

Resultater

S-ketamin gruppen havde færre smerter, lave opioid forbrug, lavere daglig forbrug af analgetika samt bedre tilknytning til arbejdsmarkedet 1 år postoperativt.

Konklusion

S-ketamin administreret perioperativt bedrer smertebilledet på sigt.

Reference

Nielsen RV1, Fomsgaard JS1, Nikolajsen L2, Dahl JB3, Mathiesen O4. Intraoperative S-ketamine for the reduction of opioid consumption and pain one year after spine surgery: A randomized clinical trial of opioid dependent patients. Eur J Pain. 2019 Mar;23(3):455-460.
PMID:30246357

Charlotte Runge
Emneredaktør

263 KB AdjuvanterPNB_1
70 KB New drugs_2
176 KB The superior trunk block_3
46 KB Paracetamol_4
184 KB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 KB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 KB 7 Exparel
81 KB 8 Cannabis
321 KB 9 Erector spinae plane
10 KB 10 Neurostimulation
119 KB 11 Glukokortikoider
86 KB 12 Popliteal Plexus
186 KB 13 Kroniske postoperative smerter
188 KB 14 Lidokain vs epidural
78 KB 15 Catastrophizing pain
79 KB 16 Opioider og kroniske smerter
109 KB 17 Er methadon og ketamin en god cocktail mod neuropatiske smerter
110 KB 18 S-Ketamin