E-akut og kronisk smertebehandling

 Charlotte Runge_lille
Emneredaktør: Charlotte Runge – email: charlotte.runge@aarhus.rm.dk

Exparel – den største revolution i anæstesien indenfor de seneste dekader?

Gruppen i Belgien, med Admir Hadzic i spidsen, er omdrejningscenter for en række forsøg med Exparel (liposomalt bupivakain) i Europa. Exparel er det nye lovende lokal analgetika med forlænget virkningsvarighed op mod 72 timer, der formentligt vil sætte nervekatetre i historik og indbringe en revolutionerende behandlingsmulighed i den postoperative smertebehandling ved operationer med efterfølgende længerevarende høj smerteintensitet.

Exparel er godkendt til vævsinfiltration, men ikke til perifere nerveblokader – endnu. I fase 3 multicenterstudier, med blandt andet deltagelse fra Aarhus Universitetshospital og Silkeborg Regionshospital, arbejdes der på at få Exparel´s egenskaber dokumenteret, efterfølgende en godkendelse til anvendelse i perifere nerveblokader.

Formålet i dette RCT studie er at undersøge om Exparel indgivet i et skalener blokade efter major skulder kirurgi vil reducere smerte.

Metode

52 patienter randomiseres til at modtage behandling med enten 5 ml bupivakain + 10 ml exparel 133mg eller 15 ml bupivakain i en skalener-blokade. Primære effektmål var værste smerte score i den første postoperative uge.

Resultat

Lav smertescore i interventionsgruppen 3.6 (SD 0.3) versus 5.3 (SD 0.4) NRS i kontrol gruppen med standard behandling. Højere tilfredsscore i interventionsgruppen (OBAS)

Konklusion

Exparel adderet til bupivakain i en skalener blokade reducerer smerte og giver bedre patient tilfredshed gennem den første uge postoperativt efter major skulder kirurgi.

Link til artikel

  1. Vandepitte et al, “Addition of Liposome Bupivacaine to Bupivacaine HCl Versus Bupivacaine HCl Alone for Interscalene Brachial Plexus Block in patients Having Major Shoulder Surgery”, Reg Anesth Pain Med 2017, 42(3):334-341, PMID:28157791
263 kB AdjuvanterPNB_1
70 kB New drugs_2
176 kB The superior trunk block_3
46 kB Paracetamol_4
184 kB 5 Regional analgesi til total knæalloplastik
266 kB 6 Enden på perineurale smertekatetre er nær
50 kB 7 Exparel