Seneste

Nyhed 12. november 2014

Årsmødets politiske emne: De uretfærdige (anæstesi-)læger?

Anæstesilægerne udøver en nøglerolle, hvad angår ressourceallokering på hospitalerne og ved akut sygdom. Vi bemander ambulancerne, modtager patienterne (i hvert fald de sygeste) på skadestuerne og visiterer dem til intensivbehandling. Desuden er mange af sundhedsvæsenets lederposter besat af anæstesilæger. Vi har med andre ord både et strukturelt og et konkret klinisk ansvar for en evt. forskelsbehandling.

Editor’s Choice: Årsmødet 2014
Nyhed 6. november 2014

Editor’s Choice: Årsmødet 2014

Ovenstående skal forstås sådan lidt med et glimt i øjet – udtrykket er tyvstjålet fra de mange tidsskrift-mails, som skal lokke én ind på fx BMJ’s hjemmeside.
Alligevel finder jeg det på sin plads at reklamere lidt for programmet ved årsmødet

Nyhed 3. november 2014

Monty Mythen besøger Årsmødet 2014

En af verdens førende specialister indenfor området perioperativ væskebehandling og hæmodynamisk optimering holder foredrag på Årsmødet 2014

Nyhed 23. oktober 2014

Anæstesi til kejsersnit

Vejledningen “Anæstesi til kejsersnit” har gennemgået en omfattende revision.