Seneste

Capacity in Danish intensive care units
Nyhed 18. april 2016

Capacity in Danish intensive care units

Forfatterne af artiklen takker alle kolleger, der har besvaret deres spørgeskema og således bidraget til kapacitetsundersøgelsen på landets intensivafdelinger.
Læs hele artiklen.

Kalender 13. april 2016

Medlemsmøde DAO 22. maj. 2016

Vi ønsker at opfordre speciallæger, der finder interesse i at dele og definere DAO´s (Danske Anæstesiologers Organisation) fremtidige aktivitet, til at deltage.

DASAIMs strategi
Nyhed 13. april 2016

DASAIMs strategi

Strategien vil danne grundlag for bestyrelsens arbejde og vi vil løbende forsøge at udmønte de enkelte punkter.

Hovedsponsorer DASAIMs Årsmøde 2015