Seneste

DASAIMs høringssvar
Nyhed 1. March 2019

DASAIMs høringssvar

Høringssvar til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Hovedsponsorer DASAIMs Årsmøde 2018