Seneste

DASAIMs Forskningsinitiativ 2021
Kalender 31. May 2021

DASAIMs Forskningsinitiativ 2021

Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsaktiviteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger og bevillingsmodtager skal være medlem af DASAIM.

Nyhed 18. May 2021

Dimensioneringsplan 2021-2025

Sundhedsstyrelsen sigter på at have et nyt udkast til dimensioneringsplan klar den 16. juni. Anæstesiologi fastholder foreslået udvidelse med seks forløb i Danmark, dvs. fra 54 til 60 årlige forløb.

Hovedsponsorer DASAIMs Årsmøde 2018