Seneste

Nyhed 29. september 2015

YTR!

Vi anæstesiologer er ikke ligefrem kendt for at være lange i spyttet, så det burde ligge lige til højreskøjten at komme op på cyklen!

Præhospitalt studielegat til DASAIM-medlemmer
Kalender 29. september 2015

Præhospitalt studielegat til DASAIM-medlemmer

Legatet kan gives til helt eller delvist at dække udgifter i forbindelse med uddannelsesophold, kurser, seminarer, symposier eller kongresser indenfor det præhospitale område.

Nyhed 28. september 2015

2. udgave af sedationsstrategi

”Sedationsstrategi – målrettet behandling af gener forbundet med kritisk sygdom” er nu publiceret efter en revision baseret på den nyeste litteratur.

Erfaringer fra et udlandsophold som ph.d. studerende
Nyhed 28. september 2015

Erfaringer fra et udlandsophold som ph.d. studerende

Jeg er langt fra den første danske læge, som har besøgt intensiv afdeling på Royal Adelaide Hospital i Adelaide, Australien, men formentlig en af de første der har besøgt intensiv afdelings forskningslaboratorie ’ICU Research’.

Tillykke til de nye HU-læger
Nyhed 28. september 2015

Tillykke til de nye HU-læger

Ansættelsesrunden i de 3 regioner er nu overstået og DASAIM ønsker alle de kommende speciallæger i anæstesiologi et stort til lykke og ser frem til samarbejdet.

Hjertestarterdagen 2015
Kalender 22. september 2015

Hjertestarterdagen 2015

Meld dig som underviser til arrangementet på den internationale hjertestarterdag d. 16. oktober 2015

Hovedsponsorer DASAIMs Årsmøde 2015